• Τάσση Δημητρακοπούλου

    Architectural Association London
  • Νταίζη Παπαζήση

    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ανδρέας Σαράντης

    Universita di Roma